Freefinns Oy tietosuojakäytäntö

Päivitetty 18.01.2022

1. Rekisterinpitäjä

Freefinns Oy
Ratatie 143
78880 Joroinen

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Turkka Anttonen
Freefinns Oy
Ratatie 143
78880 Joroinen
turkka.anttonen@freefinns.fi

3. Rekisterin nimi

Freefinns Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Asiakastietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterinpitäjän asiakaspalvelun kehittäminen, asiakasviestinnän kohdentaminen kiinnostavaksi, markkinoinnin ja muiden yhteistyösuhteiden hoitamiseen liittyvissä toimenpiteissä.

6. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

Asiakkaan etu- ja sukunimi
puhelinnumero
osoite
sähköposti
markkinointi sallittu / kielletty
tiedot palvelujen käytöistä
yrityksen nimi
y-tunnus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään freefinns.fi verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jotka käyttäjät täyttävät itse, sekä erillisten kampanjasivujen kautta, joissa käyttäjä täyttää itse lomakkeen. Tietoja voidaan saada myös puhelimitse, sähköpostilla, henkilökohtaisissa tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittely on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriin pääsee ainoastaan rekisterinpitäjän organisaatio. Henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidylla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

12. Evästeet

Käyttämällä freefinns.fi verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön. Sivustolla voidaan kerätä tietoa käyttäjistä evästeiden kautta. Nämä tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoja käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta näitä ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Evästeitä käytetään nettisivuilla sivuston toimivuuden varmistamiseksi ja käyttäjän käyttökokemuksen parantamiseksi. Suostumuksellasi voimme lisäksi käyttää kolmannen osapuolen evästeitä sivuston käytön analysointiin, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä sisällön personointiin. Kolmannen osapuolen evästeet ovat aina kyseisen palveluntarjoajan kulloinkin noudattamien eväste- ja tietosuojakäytäntöjen alaisia.