Vastuullisuus

Vastuullisuus retkillä ja liiketoiminnassamme on meille ensiarvoisen tärkeää. Vastuullisuus ei ole meille vain sanoja paperilla, vaan se on oikeita päivittäisiä tekoja. Freefinns Oy:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot.


Luonnon kunnioittaminen

Freefinns Oy:n toimitiloja ja maita ympäröi Mula järvi. Tilastamme on rauhoitettu ranta-alueet luonnonsuojelualueeksi ja lintuvesien suojeluohjelman kohteeksi. Omalla toiminnallamme pyrimme suojelemaan lintuja ja varmistamaan turvallisen ja rauhallisen pesintäajan linnuille rannoillamme ja niiden läheisyydessä. Puhdas luonto ja luonnon kunnioittaminen ovat toimintamme perusta. Freefinns Oy toimii luontoa säästäen ja kunnioittaen. Tämä näkyy toiminnassamme ja valinnoissamme. Noudatamme aina luontokohteiden ohjeita ja sääntöjä, eikä käynnistämme jää luontoon pysyvää jälkeä. Luonnollisesti arvokkailla ja herkillä alueilla käytämme retkillämme vain merkittyjä polkuja.

Kunnioitamme ympäröivän luonnon lisäksi myös kanssaretkeilijöitä. Roskaton retkeily on tärkeimpiä periaatteitamme. Keräämme retkillämme roskat mukaamme ja kierrätämme ja lajittelemme roskat noudattaen kierrätysohjeita. Kerromme asiakkaillemme luonnossa liikkumisesta ja kuinka liikkuminen tehdään luontoa säästäen ja kunnioittaen, jolloin toimimme myös esimerkkinä vastuullisessa toiminnassa. Kannustamme asiakkaitamme toimimaan ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.

Haluamme olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta ja puhdasta luontoa tuleville sukupolville.


Ympäristön kuormituksen vähentäminen

Pyrimme parhaamme mukaan huomioimaan kaikissa toiminnoissamme toimintamme aiheuttaman haitan ympäristölle ja vähentämään sitä. Puhdas ympäristö on tärkein voimavara meille kaikille.

Olemme pyrkineet valitsemaan verkkokauppaan laadukkaita, ajattomia ja kestäviä tuotteita. Valikoimastamme löytyy myös kattavasti suomalaisten käsityöläisten valmistamia tuotteita. Verkkokaupan toimitukset pyritään toimittamaan mahdollisimman ekologisesti pakattuina ja mahdollisimman vähän muovia käyttäen. Toimituksissa käytämme mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä pakkausmateriaaleja. Toimitettavat paukkaukset ovat oikean kokoisia, emme lähetä ilmaa paketeissa. Pyrimme toimituksiin suoraan asiakkaille maahantuojiltamme ja tukkureiltamme, näin kuormitamme ympäristöä vähemmän, kun yksi välikäsi jää toimituksesta pois.

Nuotioruokapalveluissamme käytämme mahdollisuuksien mukaan joko kokonaan kierrätettäviä tai pestäviä astioita (Kupilkan ympäristöystävälliset astiat). Nuotioruokapalveluissa minimoimme ruokahävikin suunnittelemalla ruokailut tarkoin. Ruuanvalmistuksessa käytämme mahdollisimman paljon tuoreita raaka-aineita ja lähituotteita. Haluamme omalla toiminnallamme tukea myös muita paikallisia yrittäjiä. Kesäkaudella tuotamme pieniä määriä vihanneksia puutarhassamme ja keräämme marjoja ja sieniä metsästä jotta pystymme tarjoamaan takuulla tuoreita ja terveellisiä makuelämyksiä asiakkaillemme.

Käyttämämme varusteet valitaan kestämään. Retkeilyvarusteita hankittaessa pyrimme ensisijaisesti valitsemaan monikäyttöisiä, pitkäikäisiä, laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Freefinns vuokraa laadukkaita varusteita omatoimisille retkille, joten asiakkaan ei ole pakollista hankkia kaikkia varusteita omaksi.

Meille on tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.


Turvalliset ja laadukkaat palvelut

Freefinns Oy:n palvelut tuotetaan laadukkaasti asiakasryhmän toivomusten mukaisesti ja osallistujien lähtötaso huomioiden. Aktiviteettien kohteiksi valikoidaan mahdollisimman helposti saavutettavia kohteita, jotka opas tuntee hyvin.

Freefinns Oy:llä on turvallisuussuunnitelma, jota käytetään aktiviteetteihin ja tapahtumiin, sekä riskien kartoittamiseen. Ensiaputaidot ovat erittäin tärkeät ja ne ovat yrittäjillä päivitettynä säännöllisesti. Mahdollisuuksien mukaan toiminnassa hyödynnetään muiden paikallisten yrittäjien palveluita täydentämään omaa osaamista. Käytämme vastuullisia kumppaneita, jotka jakavat saman arvomaailman. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kestävän kehityksen suunnitelmamme mukaisesti.

Freefinns haluaa osaltaan olla tukemassa nuorten- ja lasten liikkumista ja liikuntaharrastuksia. Yritys tarjoaa vähävaraisille 12-18 -vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua ohjatuille ohjelmapalveluretkillemme ilman veloitusta, paikkojen ollessa vapaana.

Olemme vuosittain tukemassa Perinneleikit Ry:n toimintaa, jossa lahjoitamme perinneleikkioppaita oppilaitoksille taataksemme perinteisten luonnossa tapahtuvien liikkuvien leikkien jatkuvuuden tuleville sukupolville.